thông tin liên hệ
Ms Tuyết

(0225) 3658326 - 0904 178 935

Mr. Xu Hai Dong
Giám Đốc
(0225) 3658328 - 0934 366 977

KHẨU TRANG CÁC LOẠI

Khẩu trang y tế
Khẩu trang y tế
Khẩu trang y tế
Khẩu trang y tế
Khẩu trang y tế
Khẩu trang y tế
Khẩu trang y tế
Khẩu trang y tế
Khẩu trang bảo hộ
Khẩu trang bảo hộ
Khẩu trang bảo hộ lao động
Khẩu trang bảo hộ lao động
Khẩu trang bảo hộ lao động
Khẩu trang bảo hộ lao động
Khẩu trang phòng hộ
Khẩu trang phòng hộ
Khẩu trang bảo hộ lao động
Khẩu trang bảo hộ lao động
Khẩu trang bảo hộ lao động
Khẩu trang bảo hộ lao động
Khẩu trang phòng hộ
Khẩu trang phòng hộ
Khẩu trang bảo hộ lao động
Khẩu trang bảo hộ lao động

MÁY LÀM KHẨU TRANG

Dây chuyền sản xuất khẩu trang
Dây chuyền sản xuất khẩu trang
Máy hàn quai đeo tai ngoài
Máy hàn quai đeo tai ngoài
Máy làm thân khẩu trang tự động
Máy làm thân khẩu trang tự động
Máy hàn quai đeo tai trong
Máy hàn quai đeo tai trong
Máy hàn quai đeo khẩu trang
Máy hàn quai đeo khẩu trang
Máy hàn quai tai tự động
Máy hàn quai tai tự động
Máy làm thân khẩu trang
Máy làm thân khẩu trang
Máy làm thân khẩu trang
Máy làm thân khẩu trang
Máy sản xuất khẩu trang
Máy sản xuất khẩu trang
Máy sản xuất khẩu trang
Máy sản xuất khẩu trang
Máy sản xuất khẩu trang
Máy sản xuất khẩu trang

THIẾT BỊ & NGUYÊN PHỤ LIỆU

Phụ liệu SX khẩu trang
Phụ liệu SX khẩu trang
Dây thun
Dây thun
Dây nẹp mũi
Dây nẹp mũi
Phụ tùng máy khẩu trang
Phụ tùng máy khẩu trang