thông tin liên hệ
Ms Tuyết

(0225) 3658326 - 0904 178 935

Mr. Xu Hai Dong
Giám Đốc
(0225) 3658328 - 0934 366 977

Thiết bị, phụ tùng máy khẩu trang

Phụ liệu SX khẩu trang
Phụ liệu SX khẩu trang
Dây thun
Dây thun
Dây nẹp mũi
Dây nẹp mũi
Phụ tùng máy khẩu trang
Phụ tùng máy khẩu trang