thông tin liên hệ
Ms Tuyết

(0225) 3658326 - 0904 178 935

Mr. Xu Hai Dong
Giám Đốc
(0225) 3658328 - 0934 366 977

Máy sản xuất khẩu trang

Dây chuyền sản xuất khẩu trang
Dây chuyền sản xuất khẩu trang
Máy hàn quai đeo tai ngoài
Máy hàn quai đeo tai ngoài
Máy làm thân khẩu trang tự động
Máy làm thân khẩu trang tự động
Máy hàn quai đeo tai trong
Máy hàn quai đeo tai trong
Máy hàn quai đeo khẩu trang
Máy hàn quai đeo khẩu trang
Máy hàn quai tai tự động
Máy hàn quai tai tự động
Máy làm thân khẩu trang
Máy làm thân khẩu trang
Máy làm thân khẩu trang
Máy làm thân khẩu trang
Máy sản xuất khẩu trang
Máy sản xuất khẩu trang
Máy sản xuất khẩu trang
Máy sản xuất khẩu trang
Máy sản xuất khẩu trang
Máy sản xuất khẩu trang